هـه‌مـوو بـه‌شـه‌كــان

هاوشێوه‌ی به‌شه‌كان

وانـه‌كـانی قـوتـابخـانه‌

پۆلی 7 ی بنه‌ڕه‌تی

پۆلی 8 ی بنه‌ڕه‌تی

پۆلی 9 ی بنه‌ڕه‌تی

پۆلی 10 ی وێژه‌ی و زانستى

پۆلی 11 ی وێژه‌ی و زانستى

پۆلی 12 ی زانستی و وێژه‌ی